Księga Gości

I Ty dodaj swój wpis!

Portal Silent-hill.pl jest:
Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Słaby
Bardzo słaby
OCENA: 4.51
Bardzo dobry:Głosy: 348
Dobry:Głosy: 61
Przeciętny:Głosy: 23
Słaby:Głosy: 7
Bardzo słaby:Głosy: 25
SUMA GŁOSÓW: 464


ONE-HANDED WEAPONS
Kitchen Knife
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie w pomieszczeniach kuchennych).

Opis:
Kuchenny nóż jest bronią białą o niskiej żywotności, która charakteryzuje dużą szybkością wyprowadzania ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Skuteczna jest jedynie w bliskim dystansie.
Meat Cleaver
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie w pomieszczeniach kuchennych).

Opis:
Tasak do mięsa jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która posiada krótki zasięg wyprowadzania ciosów oraz w porównaniu do Kitchen Knife zadaje silniejsze obrażenia podczas starć z przeciwnikami.
Crowbar
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (po raz pierwszy na stacji benzynowej - Petrol Station).

Opis:
Łom jest ciężka bronią białą o przeciętnej żywotności, która w porównaniu do Pipe zadaje silniejsze obrażenia podczas starć z przeciwnikami i charakteryzuje się podobnym zasięgiem wyprowadzania ciosów co rura.
Fork
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie w pomieszczeniach).

Opis:
Widelec jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. W walce z silniejszymi wrogami jest praktycznie bezużyteczna.
Frying Pan
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Patelnia jest bronią białą o wysokiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. W walce z silniejszymi wrogami jest praktycznie bezużyteczna.
Hammer
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Młotek jest bronią białą o wysokiej żywotności, która charakteryzuje dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Dodatkową jej zaletą jest znaczna szybkość przeprowadzania ataku.
Handle
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Handle jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Hatchet
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill oraz w Devil's Pit).

Opis:
Topór jest bronią białą o wysokiej żywotności, która posiada krótki zasięg ciosów i charakteryzuje się zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Dodatkowo służy do rozwalania drewnianych desek blokujących drzwi.
Plank
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Deska jest bronią białą o niskiej żywotności, która posiada krótki zasięg ciosów i charakteryzuje się zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Steel Pipe
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Stalowa rura jest bronią białą o wysokiej żywotności, która posiada dobry zasięg ciosów oraz charakteryzuje się zadawaniem sporych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Wrench
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Klucz francuski jest ciężką bronią białą o wysokiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.


TWO-HANDED WEAPONS
Chair
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie wewnątrz domów i budynków).

Opis:
Krzesło jest bronią o niskiej żywotności, która posiada krótki zasięg wyprowadzania ciosów i charakteryzuje się zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Fire Axe
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie wewnątrz budynków obok zabitych deskami drzwi).

Opis:
Topór strażacki jest bronią białą o wysokiej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Fire Extinguisher
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie wewnątrz budynków).

Opis:
Gaśnica jest ciężką bronią o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami, a najważniejszą wadą jest powolna szybkość przeprowadzania ataku.
Ladder Hook
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie obok drabin do ściągnięcia).

Opis:
Ladder Hook jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się długim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Dodatkowo służy do ściągania na dół drabin, co pozwala uzyskać dostęp do wcześniej nieosiągalnych dla głównego bohatera lokacji.
Long Steel Pipe
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Długa stalowa rura jest bronią białą o wysokiej żywotności, która w porównaniu do Steel Pipe charakteryzuje się dłuższym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silniejszych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Pickaxe
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (po raz pierwszy przy zejściu do kopalni).

Opis:
Kilof jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem sporych obrażeń podczas starć z przeciwnikami, a jedyną jego wadą jest powolna szybkość przeprowadzania ataku.
Pitchfork
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Widły są bronią białą o wysokiej żywotności, która podobnie jak Shovel posiada dobry zasięg ciosów i zadaje silne obrażenia podczas starć z przeciwnikami. Jest to jedna z silniejszych broni dostępnych w grze.
Rake
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill oraz na dziedzińcach i podwórkach przed budynkami).

Opis:
Grabie są bronią białą o niskiej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Shovel
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Łopata jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która posiada dobry zasięg ciosów oraz zadaje silne obrażenia podczas starć z przeciwnikami. Dodatkowo służy do wykopywania przedmiotów w celu ukończenia zadania pobocznego "Digging Up the Past".
Sledgehammer
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Młot kowalski jest bronią białą o wysokiej żywotności, która posiada dobry zasięg ciosów i zadaje silnie obrażenia podczas starć z przeciwnikami. Największą jej wadą jest powolna szybkość przeprowadzania ataku.


THROWN WEAPONS
Bottle
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie w skrzyniach na ulicach miasteczka Silent Hill oraz w lodówkach wewnątrz budynków).

Opis:
Butelka po piwie jest bronią białą o niskiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służyć może ona również jako broń miotana o wydłużonym zakresie przeprowadzania ataku.
Brick
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill pomiędzy zwałami gruzu).

Opis:
Cegła jest bronią białą, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służyć może ona również jako broń miotana o wydłużonym zakresie przeprowadzania ataku.
Lamp
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów i budynków oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Lampa jest bronią białą o niskiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służyć może ona również jako broń miotana o wydłużonym zakresie przeprowadzania ataku.
Rock
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (głównie na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Skała jest najsłabszą bronią białą dostępną w grze o niskiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służyć może ona również jako broń miotana o wydłużonym zakresie przeprowadzania ataku.
Vase
Lokalizacja:
Do zdobycia w wielu miejscach (wewnątrz domów i budynków oraz na ulicach miasteczka Silent Hill).

Opis:
Waza jest bronią białą o niskiej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służyć może ona również jako broń miotana o wydłużonym zakresie przeprowadzania ataku.


FIREARMS
Colt
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (911977).

Opis:
Colt jest to najsłabsza broń palna dostępna w grze, zawierająca magazynek mieszczący w sobie 7 naboi, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem strzału oraz słabszą siłą zadawanych obrażeń w porównaniu do Pistol .45.
Shotgun
Lokalizacja:
Na tyłach karetki pogotowia obok leżącego w niej obrazu oraz w sklepie, w którym została znaleziona żarówka.

Opis:
Strzelba jest bronią palną o bardzo wysokiej żywotności, zawierająca magazynek mieszczący w sobie 5 naboi, bardzo skuteczna z bliskiej odległości i zadająca silne obrażenia przeciwnikowi. Dużą jej zaletą jest szeroki promień rażenia podczas wystrzału, a wadą powolne przeprowadzanie ataku.


BONUS WEAPONS
Pistol .45
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (353479).

Opis:
Pistol .45 jest bronią palną, która charakteryzuje się dużym zasięgiem i szybkością strzału oraz zadawaniem sporych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Używa tej samej amunicji co Colt i Golden Gun.
Rifle
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (911977).

Opis:
Karabin jest bronią palną, zawierająca magazynek mieszczący w sobie 10 naboi i ze względu na daleki zasięg strzału oraz siłę zadawanych obrażeń jest to najbardziej zabójcza broń w grze. Wadą jej jest długi czas jaki upływa pomiędzy kolejnymi wystrzałami.
Nail Gun
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (171678).

Opis:
Pistolet na gwoździe jest bronią palną, zawierająca magazynek mieszczący w sobie 20 naboi, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem strzału oraz zadawaniem znikomych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Double Axe
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (171678).

Opis:
Podwójny topór jest bronią białą o bardzo wysokiej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Służy ona również do rozbijania drewnianych desek blokujących drzwi.
Baseball Bat
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (353479).

Opis:
Kij beseballowy jest bronią białą o przeciętnej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem sporych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Golf Club
Lokalizacja:
W specjalnych zielonych szafkach otwieranych za pomocą kodu (911977).

Opis:
Kij golfowy jest bronią białą o wysokiej żywotności, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.


EXTRA WEAPONS
Golden Gun
Lokalizacja:
W skrzyni (po ukończeniu misji pobocznej "Cinema Verite").

Opis:
Pozłacany pistolet jest to broń palna, która charakteryzuje się dobrym zasięgiem strzału oraz w porównaniu do Colta znacznie większą siłą zadawanych obrażeń podczas starć z przeciwnikami. Golden Gun jest najmocniejszym pistoletem dostępnym w grze.
Tomahawk
Lokalizacja:
Wewnątrz trumny w Monroe Cemetery (po ukończeniu zadania pobocznego "The Art Collector").

Opis:
Tomahawk jest jedną z najsilniejszych broni białych dostępnych w grze o wysokiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.
Statue Of A Demon
Lokalizacja:
Na stole (po ukończeniu misji pobocznej "Shadow Play").

Opis:
Statuetka demona jest to broń biała o bardzo wysokiej żywotności, która charakteryzuje się krótkim zasięgiem ciosów oraz zadawaniem silnych obrażeń podczas starć z przeciwnikami.

News | Księga | Linki | Forum | Ankieta | Komentarze | Download | Kontakt

2015-2024 Silent Hill History © by Koralczyk.pl
Strona korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.